KPSS Soruları Nedir? KPSS Çıkmış Sorular Nasıl Soruldu?

0
11536

KPSS Soruları Nedir? KPSS Çıkmış Sorular Nasıldır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), kamuda personel istihdamını sağlamak için, ön lisans ve ortaöğretim alanlarında uygulanan merkezi bir sınavdır. Ancak KPSS yalnızca bu üç alanla ilgili sınav yapmasının yanı sıra, ayrıca ilgili eğitim gruplarından mezun olan adaylar için de ayrı ayrı oturumlarda düzenlenen sınavlar hazırlamaktadır. Bu sebeple de KPSS Soruları denince akla birden fazla soru türü gelmektedir. Bu yazımızda bu soruların ağırlıkları ve kapsamlarından bahsederek KPSS Soruları Nedir? ve KPSS Çıkmış Sorular Nasıldır? sorularına açıklamalar getireceğiz.

KPSS Soruları Nedir? Kaç Gruba Ayrılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere KPSS sınavı çok yönlü bir sınavdır. Özellikle de lisans düzeyinde yapılan atamalara yönelik yapılan bu sınavda, adayların alanlarından mezun olma durumları kriter olarak alındığından çok fazla alan ve bölüme yönelik sorular sorulmaktadır. Peki, alanlarla birlikte düşünüldüğünde adaylara yöneltilecek olan KPSS Soruları hangi testlerde uygulanmaktadır?  Ortaöğretim KPSS için Genel Yetenek – Genel Kültür (GYGK) Testi ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Testi (KPSS122), Ön Lisans KPSS için Genel Yetenek – Genel Kültür (GYGK) Testi ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Testi (KPSS123) olmak üzere iki ayrı alandaki sorularla karşılaşılmaktadır. Bu aşamada düşünüldüğünde ortaöğretim ve ön lisans alanlarında adaylara yöneltilen KPSS Soruları için şöyle bir tablo oluşmaktadır

Ortaöğretim KPSS Soruları Ön Lisans KPSS Soruları
KPSS – GYGK (120) KPSS – GYGK (120)
KPSS – DHBT (KPSS122) (40) KPSS – DHBT (KPSS 123) (40)

 

GYGK KPSS Soruları, ortaöğretim ve ön lisans için Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık konularını kapsarken, DHBT KPSS Soruları ise iki aşamada 14 konuyu kapsamaktadır. İlk oturumda, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi, Siyer, İslam Ahlakı konuları, ikinci oturumda ise Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi ve Dini Hitabet gibi konulara ait sorular bulunmaktadır. DHBT’de ortak oturumda (orta öğretim, ön lisans ve lisans) Temel Din Bilgisi Testi (DHBT – 1) 20 soru, mezuniyet müfredatına (İmam Hatip Lisesi müfredatı, İlahiyat Ön Lisans müfredatı ve İlahiyat Lisans müfredatı) göre belirlenen Alan Bilgisi Testi (DHBT – 2) ise 20 sorudan oluşmaktadır.

KPSS Lisans Soruları Hangi Alanları Kapsamaktadır?

Lisans KPSS Soruları incelendiğinde, bu kapsamda yapılan atamaların adayların mezun oldukları bölümlere göre belirlenmesi çoklu bir test uygulamasını zorunlu kılmıştır. Buna yönelik ÖSYM’nin KPSS Lisans alanına giren 13 ayrı test uygulaması bulunduğunu söyleyebiliriz.

 

                                  KPSS Lisans Sınav Adı Soru Sayısı
                            Genel Yetenek – Genel Kültür      120
                            Eğitim Bilimleri       80
                            Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi       75
                            Din Hizmetleri Alan Bilgisi       40
                            İşletme       40
                            Muhasebe       40
                            İstatistik       40
                            Hukuk       40
                            Kamu Yönetimi       40
                            İktisat       40
                            Maliye       40
                            Uluslararası İlişkiler       40
                            Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri       40

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi KPSS Soruları için her bir alana dair çok yönlü soruların soruduğu görülmektedir. Peki, bu soruların kapsamları ve dahil olduğu konular nelerdir, bunun cevabını verelim.

 kpss soruları nedir? kpss çıkmış sorular nasıl soruldu

KPSS Çıkmış Sorular ve KPSS Soru Kapsamları Nasıldır?

Gerek ÖSYM kılavuzu gerekse de geçmişte yapılan KPSS Çıkmış Sorular , (ÖSYM KPSS Çıkmış Sorular) incelendiğinde soruların kapsamları ve dahil oldukları konular hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Hangi alandan hazırlanılacak olunursa olunsun, ister ortaöğretim, ister ön lisans isterse de lisans, tüm adayların ilk olarak KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna katılması şarttır. Bu oturuma girmeksizin yukarıda adı geçen herhangi bir sınava giriş hakkı edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla da kamu personelliğinin ilk basamağı bu oturumdaki sınava girmekten geçmektedir.

KPSS Çıkmış Sorular kapsamında değerlendirdiğimizde tüm adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür alanında adaylara 120 soru sorulmaktadır. Bu ayrım ortaöğretim, ön lisans ve lisans ayrımı olmaksızın aynı format ve müfredat dahilinde sorulmaktadır. Burada ayırt edici unsur, soruların detaylarıyla ilgili olmaktadır. Söz gelimi matematik alanında ortaöğretim ve lisans KPSS Çıkmış Sorular incelendiğinde, lisans düzeyinde sorulan soruların ortaöğrenim kapsamında sorulan sorulardan daha zor çözüldüğü görülmektedir.

Bugüne kadarki KPSS Çıkmış Sorular incelendiğinde aşağıdaki grafikler dahilinde soruların hangi konular dahilinde sorulduğu detaylıca görülebilir.

 

Testlerdeki Soru Sayıları Nasıldır?

 

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Testi
Konu Soru
Matematik 30
Türkçe 30
Tarih 27
Coğrafya 18
Vatandaşlık 15
Toplam 120

 

 

KPSS Eğitim Bilimleri Testi
Konu Soru
Gelişim Psikolojisi 12
Öğrenme Psikolojisi 12
Program Geliştirme 12
Rehberlik 12
Ölçme ve Değerlendirme 12
Öğretim İlke ve Yöntemleri 20
Toplam 80
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DBHT-1)
Konu Soru
İslam İnanç Esasları 20
İslam İbadet Esasları
Kur’an Bilgisi
Siyer
İslam Ahlakı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DBHT-2)
Konu Soru
Tefsir 20
Fıkıh
Hadis
Akaid ve Kelam
İslam Tarihi
Dinler ve Mezhepler
Dini Hitabet

 

Alan Sınavları – 1. Oturum Sınav Soruları

 

KPSS A Grubu – Kamu Yönetimi Testi
Konu Soru
Siyaset Bilimi 6
Anayasa 6
Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikaları 8
Yönetim Hukuku 8
Kentleşme ve Çevre Sorunları 6
Sosyoloji 2
Türk Siyasal Hayatı 4
Toplam 40

 

KPSS A Grubu – Uluslararası İlişkiler Testi
Konu Soru
Uluslararası İlişkiler Teorisi 8
Uluslararası Hukuk 10
Siyasi Tarih 6
Uluslararası Güncel Sorunlar 6
Uluslararası Örgütler 4
Türk Dış Politikası 6
Toplam 40

 

KPSS A Grubu – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Testi
Konu Soru
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 22
Çalışma Ekonomisi 12
Çalışma Psikolojisi ve Sosyolojisi 6
Toplam 40

 

Alan Sınavları – 2. Oturum Sınav Soruları

 

KPSS A Grubu – Hukuk Testi
Konu Soru
Anayasa Hukuku 4
İdari Hukuk ve İdari Yargı 6
Ceza Hukuku 6
Medeni Hukuk 6
Borçlar Hukuku 6
Ticaret Hukuku 6
İcra İflas Hukuku 6
Toplam 40

 

KPSS A Grubu – İktisat Testi
Konu Soru
Mikro İktisat 12
Makro İktisat 10
Para – Banka Politikası 4
Uluslararası İktisat 4
Kalkınma ve Büyüme 4
Türkiye Ekonomisi 4
İktisadi Düşünceler Tarihi 2
Toplam 40

 

KPSS A Grubu – Maliye Testi
Konu Soru
Maliye Teorisi 4
Kamu Harcamaları 6
Kamu Geliri 6
Türk Vergi Sistemi 1 (2)
Vergi Hukuku 5 (4)
Borçlanma 6
Bütçe 6
Maliye Politikası 6
Toplam 40

 

Alan Sınavları – 3. Oturum Sınav Soruları

 

KPSS A Grubu – İşletme Testi
Konu Soru
Temel Kavramlar 4
İşletme Yönetimi 10
Üretim Yönetimi 10
Pazarlama Yönetimi 8
Finansal Yönetim 8
Toplam 40

 

KPSS A Grubu – Muhasebe Testi
Konu Soru
Genel Muhasebe 28
Mali Tablolar 8
İhtisas Muhasebesi 4
Toplam 40

 

KPSS A Grubu – İstatistik Testi
Konu Soru
Olasılık ve Stokastik Süreçler 6
Matematiksel İstatistik 6
Yöneylem Araştırması 2
Çok Değişkenli Analizler 4
Parametrik Olmayan Testler 2
Uygulamalı İstatistik 6
Zaman Serileri 2
Deney Tasarımı ve Varyans Analizi 4
Örnekleme 4
Regresyon Analizi 4
Toplam 40

 

KPSS’de En Kritik Nokta: GYGK

Yukarıdaki tablo ile KPSS Çıkmış Sorular ve bunlarla ilgili konuların temel çerçevesini çizmeye çalıştık. Ancak burada bir hatırlatmada bulunmanın ilgili sınavlara hazırlanan tüm adayların göz önüne alması gerektiğini düşünüyoruz. KPSS’de adı geçen sınavlarda başarı olmanın birinci koşulu her bir sınav grubu için KPSS GYGK alanında fark yaratacak bir puan almaktır. Özellikle KPSS’de birden fazla sınav oturumuna katılacak aday için yıpratıcı olmayan bir hazırlık süreci oldukça önemlidir.

Nettekurs Online KPSS Kursu ile Genel Yetenek ve Genel Kültür alanında adayların ihtiyaç duyabileceği tüm içerikleri zamandan ve mekandan tasarruf sağlayan online eğitim konforuyla kamu personelliğine hazırlanan tüm adayların kullanımına sunuyor. Canlı dersler, 7/24 danışma ve rehberlik hizmetleri, basılı dokümanlar ve yılların KPSS tecrübesiyle KPSS’de GYGK’de yüksek puan almak çok kolay. Hemen ücretsiz üyelik alarak KPSS’de ayrıcalıklı öğrenmenin avantajlarını deneyimleyebilirsiniz.

Bu yazımızda KPSS soruları üzerine odaklanarak, bu sınavın tüm aşamalarındaki sınavlar özelinde KPSS Soruları Nedir? KPSS Çıkmış Sorular Nasıldır? gibi sorulara cevap vermeye çalıştık.

Bloğumuzdaki yazılarımız hakkında görüş ve önerilerinizi bildirmek için sayfa sonundaki “Yorum Yap” bölümünden soru ve katkılarınızı ekleyebilirsiniz. Konuyla ilgili olarak uzman danışmanlarımız sorularınıza en kısa sürede cevap verecektir.

 

 

 

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz