ÖSYM STS Eczacılık Sınavı Nerede Yapılacak?

1
2813

ÖSYM STS Eczacılık Sınavı Nerede Yapılacak?

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ( STS Eczacılık Sınavı) her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan bir yurtdışı diploma denkliği sınavıdır. Bu sınava diploma denkliği almak isteyen eczacılık fakültesi mezunu adaylar başvurmaktadır. Sınavın amacı yurtdışında eğitim almış eczacıların diploma denkliği alarak mesleklerini Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yapmalarına olanak tanımaktır. Yurtdışında eğitimini tamamlayan bir eczacı, STS Eczacılık Sınavı’na girerek başarılı olamazsa, eczacılık faaliyetlerini ülke içerisinde gerçekleştiremez. Bu yüzden her sene çok sayıda aday STS Eczacılık Sınavına başvurmaktadır. Bu yazımızda sınava ilk kez hazırlanacak olan adaylar için sınavla ilgili genel bilgileri ve STS Eczacılık Sınavı Nerede Yapılacak? gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

STS Eczacılık Başvuru Koşulları Nelerdir?

STS Eczacılık Sınavı ile ilgili konu, kapsam ve işlemler YÖK ve ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Kılavuzda yer alan maddeler her sene sınav döneminde güncellenir. Bu yüzden adayların güncel kılavuzu dikkate alarak sınav başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 2023 ÖSYM STS Eczacılık Kılavuzunda yer alan güncel bilgilerde: “Sınava, yurt dışında Eczacılık alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir.” ifadeleri yer almaktadır.

Sınav başvurusunda bulunmadan önce adayların YÖK internet sitesinde yer alan dilekçeyi doldurup, gerekli ücretleri ödeyerek posta ile ya da elden dilekçenin teslimiyle denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Adayın eğitim aldığı kurum, almış olduğu dersler YÖK Denklik Komisyonu tarafından ayrıntılı olarak incelenerek, adayın sınava giriş hakkının olup olmadığı belirlenir. STS Eczacılık Sınavına, YÖK Denklik Komisyonun onayı alınmadan girmek de mümkündür, ancak komisyon onayı olmadan girilen denklik sınavının aday baraj puanının üzerinde bir puan almış olsa dahi resmî geçerliliği bulunmamaktadır.

STS Eczacılık Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Başvurular elektronik ortam üzerinden alınmaktadır.
Başvuru işlemleri için adayların izleyeceği yol kılavuzda bu adımlarla açıklanmıştır:
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Eczacılık Alanında 2023-STS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Başvuruların nasıl/nereye yapılacağı nasıl belirlenir?
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:
• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
• Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, istedikleri takdirde sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden de sınava başvurularını yapabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar:
• İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı* bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
• İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. T.C. Kimlik Kartı’nı henüz edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava başvuru süresi içinde Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edindikleri takdirde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğraflarını, başvuru merkezine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyerek sınava başvuru süresi içinde başvurularını yapabileceklerdir.

T.C. Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar ÖSYM tarafından geçerli kabul edilmektedir. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Bu şartlara uymayan adayların ise YU Numarası talebinde bulunarak AİS Kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Detaylar STS Eczacılık kılavuzundan ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aynı zamanda adaylar ÖSYM Çağrı merkezi ve bulundukları şehirdeki ÖSYM Sınav merkezleri aracılığı ile de başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir.

STS Eczacılık Sınav Giriş Belgesi Nedir?

Sınav başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar için Sınav Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belge adayların adreslerine gönderilmez. Belgelerin erişime açılmasının ardından adayların hangi okul/binada sınava girecekleri belirlenmiş olur. STS Eczacılık Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava giriş yapamazlar. Belgesinde fotoğrafı bulunmayan adaylar sınava alınmazlar. Bu yüzden STS Eczacılık adaylarının bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Aday sınava giriş belgesinde yazılı olan bina/salon ve sıra bilgisine uymak zorundadır. Başka bir yerde sınava girmek mümkün değildir. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Bu yüzden adayların sınava girecekleri binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

STS Eczacılık Sınavı Nasıl Uygulanır?

Adayların Sınav Giriş Belgesinde yer alan binada sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmazlar. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve geçerli kimlik kartları kontrol edilerek alınır. Sınav ile ilgili belgeler dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 80 dakikası bitmeden önce ve sınavın son 15 dakikası sınavdan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan çıkan adayların sınavı geçersiz sayılır ve sınava tekrar giremezler. Adayları yanıtları kodlamaları için optik, kalem, silgi gibi araç gereçler ÖSYM tarafından sağlanmaktadır.

STS Eczacılık Sınavı Kaç Sorudur? Sınav Süresi ve Konuları Nelerdir?

STS Eczacılık Sınavı, Ulusal ÇEP Müfredatından hareketle 75 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Sınav için adaylara 110 dakika süre verilmektedir. Sınavda Analitik Kimya, Fizyoloji-Patoloji, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Eczacılık Mevzuatı ve Etik, Farmakoloji, Klinik Eczacılık, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji branşlarına yönelik konulardan soru gelebilmektedir. STS Eczacılık Sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Standart sapma da yine puan hesaplamalarında etkili olmaktadır. Denklik alma hakkı kazanabilmek için 100 puan üzerinden en az 40 ve üzeri bir puan almak gerekmektedir.

STS Eczacılık Sınavı Nerede Yapılacak
Türkiye’nin En İyi STS Eczacılık Eğitmenleri İlk ve Tek Online Eczacılık Denklik Kursu Nettekurs ile 7/24 Sizinle!

STS Eczacılık Sınavı Nerede Yapılacak?

2023 STS ECZACILIK Kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda sınav merkezi Ankara‘dır. 2023 yılı ve öncesinde sınav Ankara’da gerçekleştirilmiştir. STS ECZACILIK’ın 2023 yılında elektronik ortamda yapılmasına karar verildi. Kılavuzda sınav ile ilgili “Sınav, 15 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-sınav merkezi) elektronik olarak yapıldı. Sınav, saat 10.15’te başlayacak, 75 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve 110 dakika sürecektir.” ifadeleri yer almaktadır. Şu an için sınav Ankara dışında farklı bir şehirde uygulanmamaktadır.Güncel STS Eczacılık Denklik Sınavı Başvuru Kılavuzunu inceleyerek sınav ile ilgili daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Güncel STS Eczacılık Denklik Sınavı Başvuru Kılavuzunu inceleyerek sınav ile ilgili daha çok bilgi edinebilirsiniz —> 2023 STS ECZACILIK KILAVUZU İndirmek İçin Tıklayın.

Türkiye’nin İlk ve Tek Online STS Eczacılık Kursu Nettekurs ile Diploma Denkliği Hayalinize Ulaşın!

Nettekurs, 10 yılı aşkın süredir online eğitim alanında hizmet vermektedir. TUS, DUS, ALES, KPSS gibi ÖSYM Sınavlarına hazırlık alanındaki tecrübesini denklik sınavına hazırlanan değerli eczacılarımız için Türkiye’nin en iyi eczacılık fakültesi eğitmenleri ile birleştirerek “Online STS Eczacılık” kursunu tek tuşla evinize ve cebinize taşımaktadır.

Hangi şehirde ya da ülkede olursanız olun, Türkiye’nin en iyi Eczacılık hocalarına bir tıkla ulaşabileceğiniz online eğitim sistemimiz ile diploma denkliği kazanmak artık hayal değil. Tüm STS Eczacılık yayınları, Çıkmış ÖSYM STS Eczacılık sorularından hareketle oluşturulmuştur ve Ulusal ÇEP Programı ile %100 uyumludur. 7/24 sınırsız izleme hakkı ile erişiminize açılan online yayınlarımız, akıllı panel üzerine not alma özelliği, Türkiye’nin en iyi STS Eczacılık/EUS hocalarına soru sorma hakkı tanıyan “Eğitmene Sor” modülü, 2 yıl boyunca erişiminize açık içerikler, PDF Ders dokümanları, STS Eczacılık deneme sınavları ve rehberlik desteği ile sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm içerik Nettekurs Online STS Eczacılık Kursu ‘nda!

Nettekurs’ta pişmanlığa yer yoktur. Online STS Kursu içeriklerimizi Online STS Kursumuza ücretsiz üye olarak demo süresi boyunca görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede kayıt olmadan önce kararı kendiniz verebilir, STS Eczacılık Sınavı’na aklınızda hiçbir soru işareti olmadan ulaşabilirsiniz. Nettekurs Online STS Eczacılık Denklik Kursu ile STS Eczacılık Sınavı ‘na eksiksiz olarak hazırlanacaksınız. Online Dersleri Şimdi Ücretsiz Deneyin!

1 Yorum

  1. ÖSYM STS Eczacılık Sınavı ile ilgili yorum ve sorularınızı aşağıda yer alan “soru sor” bölümü üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Uzman STS Eczacılık rehberlik ekibimiz en kısa sürede yorumlarınıza ve sorularınıza dönüş sağlayacaktır.

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz