SAHU Nedir? SAHU Aile Hekimliği Eğitimi Nasıldır?

27
45292

SAHU Nedir? SAHU Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Nasıl Alınır?

Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi – SAHU, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında 40 puan ve üstünü alan Sözleşmeli Aile Hekimlerine verilmekte olan 6 yıllık bir Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimidir. SAHU Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi almak isteyen bir çok hekim, bu süreçte “SAHU Nedir?” sorusunun yanıtını aramaktadır. SAHU Eğitimi almak isteyen Sözleşmeli Hekimlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. SAHU ile ilgili bilinmesi gerekenleri ve Nettekurs Online SAHU Kursu ile ilgi tüm detayları yazımızın ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz.

SAHU | SAHU Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi
TUS Klinik Bilimler Sınavına Nettekurs Online SAHU Kursu ile Hazırlanın, TUS’a Tek Girişte Uzman Aile Hekimi Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SAHU Nedir?
Uzman olmak isteyen Aile Hekimlerini ilgilendiren SAHU Eğitimi, TUS Klinik Bilimler sınavına girerek en az 40 puan alan adaylara belirli bir kontenjan dahilinde verilen uzmanlık eğitimidir.  28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinin 8. fıkrasının (b) bendi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Geçici 9. madde eklenmesi ile 02.11.2011 yılından itibaren SAHU eğitimlerine resmi olarak başlamıştır. Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı geçici maddenin detayları şöyledir:

“Geçici Madde 9- 1/1/2020 tarihine kadar, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu eğitim uzaktan ve/veya kısmî zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılabilir ve en az altı yılda tamamlanır. Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder. Uzmanlık eğitimi ile beraber aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesine, ilgililere ve eğitim sorumlularına ödenecek ücretlere ilişkin usûl ve esasları 5258 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve rotasyonların uygulanması ve eğitimin şekli ile sair hususlar Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.”
Kaynak

SAHU 2021:

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Aile Hekimliği 40. Maddesine göre,  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9.  maddesi hükümleri 01/01/2022 ve 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ardından 2022 Haziran ayında Bakanlığın yapmış olduğu yeni açıklamalar neticesinde SAHU Eğitimlerinin 2029 yılına kadar devam edileceği resmiyet kazanmış oldu. Bu değişiklik ile SAHU Eğitimleri süresi 2023 yılından 2029 yılına kadar uzatıldı.

İlgili madde “1219 sayılı tababet kanunu Geçici Madde 9- (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) 1/1/2029 tarihine kadar, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu eğitim uzaktan ve/veya kısmî zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılabilir ve en az altı yılda tamamlanır. Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder. Uzmanlık eğitimi ile beraber aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesine, ilgililere ve eğitim sorumlularına ödenecek ücretlere ilişkin usûl ve esasları 5258 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir.(1) Bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve rotasyonların uygulanması ve eğitimin şekli ile sair hususlar Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir. (Ek fıkra:2/1/2014-6514/27 md.) Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla bu maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılırlar.” olarak yayınlandı.

SAHU Aile Hekimliği Eğitimi Nasıl Alınır?

SAHU, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında 40 puan ve üstünü alan Sözleşmeli Aile Hekimlerine verilmekte olan Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimidir. SAHU kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, TUS Sınavında olduğu gibi dil yeterliliği aranmaz. Bu yüzden SAHU’ya başvurabilmek için yalnızca Klinik Bilimler Sınavı ‘na girmek yeterlidir. Fakat başvuru esnasında güncel TUS puanı aranmaktadır.

SAHU yerleştirme başvuru tarihleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenir. Takvimde belirlenen dönemde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden adaylar başvurularını yapabilirler. Yönetmeliğe göre, Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılmayan başvurular geçersiz sayılır.

Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan adayların yerleştirmeleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilir. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Kontenjan Yerleştirmeleri bilgisayar programları ile puan sırasına göre yapılır.

SAHU | Nettekurs SAHU Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Kursu
Online SAHU Kursu ile, Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Hazırlık Sürecinde Nettekurs En Büyük Yardımcınız Olmaya Devam Ediyor!

SAHU Kontenjanlarına Yerleştikten Sonra 6 Yıl Sürecek Olan Uzmanlık Eğitimlerinize Başlarsınız.

SAHU kontenjanlarına yerleştirilen ve eğitime başlayan Sözleşmeli Aile Hekimlerinin Uzmanlık Eğitimleri, bağlı bulundukları Aile Hekimliği Anabilim Dalları tarafından ya da Eğitim Klinikleri tarafından yürütülür. Eğitimin süresi 6 yıldır. Bu 6 yılın 18 ayı kurum rotasyonuna gidilir. Fakat uzmanlık eğitimi almaya hak kazandığı halde uzmanlık eğitimine katılmayan Sözleşmeli Aile Hekimlerinin sözleşmeleri iptal edilmez.

İl içinde birim değişikliği yapılsa da uzmanlık eğitimi süresi boyunca kurum değişikliği yapılmaz. Aile Hekimleri, eğitim süresi boyunca il içinde Aile Hekimliği Birimi değişikliği yapmaları halinde eğitimlerine devam etme hakkına sahipken, iller arası birim değişikliği yaparlarsa almakta oldukları SAHU eğitimleri sonlandırılır. Ayrıca mecburi hizmet yapmak istemeyen Hekimlerin birimlerini 3 sene boyunca değiştirmemeleri gerekir.

SAHU eğitimi alırken vekalet veren Hekimlerin maaşlarında kesinti olmaz. Eğitim süresi boyunca cari giderler tam olarak alınır. Vekalet vermeyen Hekimlerin maaşından günlük kesinti yapılır. SAHU eğitimi alan adaylar, hastanede nöbet tutabilirler ve nöbet ücretlerini alabilirler.

SAHU eğitimini başarı ile tamamlayan hekimler, 6 yılın sonunda Uzman Hekim olurlar. Böylelikle Uzman Hekimlerin sahip oldukları tüm haklara sahip olabilirler.
Kaynak

Nettekurs Online SAHU Kursu Hakkında:

SAHU’ya başvurmak isteyen Sözleşmeli Aile Hekimliği yapan Adayların, öncelikli olarak TUS Klinik Bilimleri Sınavına girmeleri gereklidir. Sınavda 120 soru bulunur ve her soru 1 puan değerindedir. Sınavdan 40 civarında net yaparak en az 40 puan alan adaylar, SAHU eğitimine başvurma hakkı kazanır. Yerleştirme esnasında belirlenen kontenjan doğrultusunda adayların puanları da  çok önemlidir. Bu yüzden Nettekurs Online SAHU Kursu ile sınava hazırlanarak, SAHU Kazanmak için gerekli olan klinik bilimleri konularına eksiksiz olarak hazırlanabilirsiniz. Alanında Uzman TUS hocalarımız, çıkmış TUS Soruları ve TUS Sınav müfredatını inceleyerek tüm ders içeriklerini özel olarak üretiyor. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi kontenjanlarına yerleşmenizi sağlayacak tüm kitaplar, soru bankaları ve ders içeriklerinden faydalanmak için nettekurs.com’a üye olabilir ve deneme sürenizi başlatabilirsiniz. Deneme süresi boyunca tüm SAHU Eğitimi içeriklerine ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda kursumuzdan memnun kalmamanız halinde hiçbir ücret ödemezsiniz. Tek Tıkla Üye Olarak Nettekurs Online SAHU Eğitimi Avantajlarından Yararlanma Fırsatını Kaçırmayın!

27 YORUMLAR

 1. SAHU ile ilgili aklınıza takılan soruları, Online Dershane nettekurs.com ile ilgili her türlü soruyu ve kurslarımız hakkındaki detayları aşağıda bulunan “Soru Sor” bölümünü kullanarak sorabilirsiniz. Nettekurs Online Kurs yayınları ile ilgili yorumlarınızı ve görüşlerinizi Uzman Danışmanlarımız en kısa sürede yanıtlayacaktır.

  • İbrahim Bey Merhabalar, SAHU’ya başvurabilmek için TUS A puanınızın hesaplanması gereklidir. 2021 Eylül TUS Sınavı’nda A puan türü hesaplanmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ile ilgili Bakanlık tarafından bir açıklama gelmedi. Şu an bir değişiklik olmazsa 2022 Şubat TUS’u ile başvuru yapılacak gibi görünüyor. Fakat resmî bir duyuru söz konusu değil dediğimiz gibi. Kesinleşen bir duyuru olduğunda sayfamızdan bilgilendirme yapacağız, Gündem sayfamıza abone olarak haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.

 2. Hocam iyi akşamlar sahu yaparken 6 yılın 3 yılı aile hekimliği asistanlığı mı yapılıyor ? Yani bulunduğumuz asm’yi 3 yıl terk mi ediyoruz ?

  • Merhabalar, evet asistanlık yapıyorsunuz. Yönergede “Eğitim süresi, eğitim kurumuna ilk kayıt tarihinden itibaren 6 yıl olup, bu sürenin 18 aylık
   kısmını rotasyonlar oluşturmaktadır.” maddesi yer almakta. Zorunlu rotasyonlarla görevlendirilmekte olduğunuz eğitim hastanesine gidebilirsiniz fakat 3 yıldan önce aslen çalıştığınız ASM’den ayrılamazsınız. Başarılar dileriz.

 3. Tus sınavında A puanının hesaplanması için tus başvuru esnasında aktif aile hekimliği yapıyor olmak gerekiyor mu? Yoksa sahu başvuru esnasında mı gerekiyor ?

  • TUS Klinik Bilimler sınavında 120 soru bulunmaktadır ve her soru 1 puan değerindedir. Sınavdan 40 civarında doğru yaparak en az 40 puan almanız mümkündür. Fakat sınavda standart sapma da söz konusudur. Bu yüzden puan ve net oranları seneye göre ufak değişiklikler gösterebilir. Başarılar dileriz.

  • Merhabalar TUS Başvurusu esnasında A puan türünüzün hesaplanmasını istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. A puan türü hesaplaması Klinik Bilimler testi üzerinden oluyor. Sınavda 120 soru bulunmakta ve her soru 1 puan değerindedir. Sınavdan 40 civarında net yaparak en az 40 puan almanız mümkündür. Başarılar dileriz.

 4. MERHABALAR ŞU AN TUS A BAŞVURU YAPMAYA ÇALISIYORUM AMA A PUANIMIN HESAPLANMASINI İSTEYECEĞİM BİR AŞAMA YOK BAŞVURU BASAMAKLARINDA. DÜN İSE BU TUSTA SAHU AÇILACAGI AÇIKLANMIŞTI. A PUANIMIN HESAPLANMASI TALEBİNİ NASIL YAPABİLİRİM ?

  • Merhabalar, başvurular yeni açıldığı için Aile hekimlerinin başvuracağı alan henüz aktif edilmemiş. Önceki dönemlerde de benzer bir sorun olmuştu daha sonra sistem açılmıştı. ÖSYM’yi arayarak sistemin aktif edilme sürecini hızlandırabilirsiniz.

  • SAHU Eğitimlerine başvurabilmek için yalnızca klinik bilimler sınavına girmeniz yeterlidir. Başvuru esnasında Klinik Bilimler Testini ve SAHU puanımın (A puanı) hesaplanmasını istiyorum kutucuğunu seçerek başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Başarılar dileriz.

  • SAHU Yerleştirme başvuru tarihleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenmektedir. Takvimde belirlenen dönemde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Yönetmeliğe göre, Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılmayan başvurular geçersiz sayılır. Tarihler belli olduğunda sizler için başvuru yönergelerini de paylaşacağız. Başarılar dileriz.

  • SAHU yerleştirme başvuru tarihleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenmektedir. Takvimde belirlenen dönemde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Yönetmeliğe göre, Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılmayan başvurular geçersiz sayılır. Tarihler belli olduğunda sizler için başvuru yönergelerini de paylaşacağız. Başarılar dileriz.

 5. Ben yeni karar verdim,tus sınavına hiç girmedim ,2022 şubat sınavına başvurular geçti mi,şubat sınavına basvururken aynı zamanda personel bilgi sistemine mi basvurayim

  • Merhabalar, TUS A puanının nasıl hesaplandığı ile ilgili resmî bir duyuru yapılmadı fakat standart sapmanın çok önemli olduğu biliniyor. Net sayınız önemli. Her soru yaklaşık 1 puan değerinde, standart sapmayı da göz önüne alarak 38-39 net yapan bir aday 40 puan alabiliyor. Başarılar dileriz.

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz