İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Nedir?

3
10720

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Nedir? 

Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan ve diploma denkliği almak isteyen çok sayıda aday her sene ÖSYM tarafından yapılan STS Diploma Denklik Sınavlarına başvuruyor. 2007 yılından beri, STS Tıp Doktorluğu, STS Diş Hekimliği, STS Hukuk vb. gibi bir çok alanda Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak Seviye Tespit Sınavları düzenleniyor. Bu yazımızda STS sınavlarına alternatif olarak yapılmaya başlanan ” İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı ” hakkında bilgi vermeyi amaçladık. İlmi Hüviyet Tespiti Nedir? Yapılandırılmış Klinik Sınavı Nasıldır? gibi soruların cevapları için blog yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Nedir?

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı YÖK tarafından düzenlenen, diploma denkliği için yapılan ve yazılı olarak gerçekleştirilen Seviye Tespit Sınavları’na alternatif olarak yapılmaya başlanmış olan bir sınavdır. YÖK tarafından hazırlanan sınav 2017 senesinden beri uygulanmaktadır. Sınav genel olarak sözlü olarak gerçekleştirilmektedir. Gerektiğinde ise pratik uygulama ve teorik sınav aşamalarına dayalı olarak da yapılabilmektedir.

YÖK Kılavuzunda İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı “05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca Diploma Denklik işlemlerinde, Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında yazılı Seviye Tespit Sınavlarına muadil olarak yapılan sınavlardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Nerede Yapılmaktadır?

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine uygun olarak yapılan Seviye Tespit Sınavlarına (STS) alternatif olarak 2017 yılından beri gerçekleştirilmekte olan İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen listede yer alan üniversiteler tarafından yapılmaktadır.

İlmi Hüviyet Tespiti Nedir?

Seviye Tespit Sınavı kararları kapsamında, üniversiteler tarafından oluşturulan komisyonlar aracılığı ile gerçekleştirilen ve genellikle sözlü olarak yapılan bir denklik sınavıdır. İlmi Hüviyet Tespiti sınavları sözlü aşama haricinde gerektiğinde yazılı ve pratik uygulama aşamalarını da içerebilmektedir. Kısacası İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Yazılı olarak gerçekleştirilmekte olan STS Sınavlarına alternatif olarak yapılmaya başlanmış olan bir denklik sınavı çeşididir.

Yapılandırılmış Klinik Sınavı Nedir?

Tıp programlarının denklik işlemleri sürecinde alınan STS Sınavı kararları kapsamında, hekimlerin klinik bilgilerini, klinik becerilerini ve tıp alanındaki yetkinliklerini ölçmek için üniversiteler tarafından gerçekleştirilen, örnek durum modellemeleri, standart hastalar ve simülasyonlar üzerinde uygulanan, pratik klinik uygulamalarını içeren uygulamalı bir sınavdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavı da İlmi Hüviyet Sınavı gibi Yazılı olarak gerçekleştirilmekte olan STS Tıp Denkliği Sınavlarına alternatif olarak gerçekleştirilir.

İlmi Hüviyet Tespiti’ne Kimler Başvurabilir?

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı için YÖK tarafından 2021 yılında yayınlanmış olan kılavuza göre, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Veteriner, Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi bölümleri İlmi Hüviyet Tespiti’ne başvurabilecek olan sınav alanları arasında yer almaktadır.

İlmi Hüviyet ve Denlik
Türkiye’nin En İyi Eğitmen Kadrosunu ile Zengin ve Güncel STS Tıp DoktorluğuSTS Diş Hekimliği Denklik Sınavlarına Hazırlık Derslerini Bir Tıkla Evinize ve Cebinize Taşıyoruz!

İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı Nerede Yapılır? Sınav Ücreti Ne Kadardır?

YÖK Kılavuzunda, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Veteriner, Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi bölümleri alanları için belirlenen sınav yerleri Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak belirtilmiştir. Ayrıca kılavuzda sınav ücreti olarak “Net asgari ücretin üçte birini geçmeyecek şekilde üniversiteler tarafından belirlenir.” ifadesi yer almaktadır.

Tıp Doktorluğu alanında Yapılandırılmış Klinik Sınav Hangi Üniversitelerde Yapılır?

Tıp Doktorluğu alanında gerçekleştirilmekte olan Yapılandırılmış Klinik Sınav için belirlenmiş olan sınav yerleri, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak belirtilmiştir.

Eczacılık alanında İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı Nerede Yapılır?

Eczacılık alanında gerçekleştirilecek olan İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi’nde olmak üzere Ankara ve İstanbul’da yapılmaktadır.

Mühendislik alanlarında İlmi Hüviyet Tespiti Nerede Yapılır?

Mühendislik alanlarında İlmi Hüviyet Tespiti Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilmektedir.

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Nasıl Uygulanır?

İlmi Hüviyet Tespit Komisyonları üniversiteler tarafından belirlenmektedir. Komisyonlar 5 üyeden oluşmaktadır. Bu komisyon üyeleri ihtiyaç halinde sınavı gerçekleştiren üniversite tarafından farklı üniversitelerin öğretim elemanları arasından seçilebilmektedir. İlmi Hüviyet Tespiti sınav ücreti net asgari ücretin üçte birini, Yapılandırılmış Klinik Sınav ücreti ise net asgari ücreti geçmemek üzere sınavı gerçekleştirecek olan üniversiteler tarafından belirlenmektedir.

İlmi Hüviyet Tespiti süresi, uygulanma şekli, pratik uygulama içerip içermediği, yazılı aşama olup olmadığı ve sözlü sınavın süresinin ne kadar olacağı gibi bilgiler üniversitelerin web  siteleri aracılığı ile adaylara duyurulmaktadır. Aynı şekilde Yapılandırılmış Klinik Sınavların şekli ve sınav uygulaması ile ilgili kurallar da ilgili üniversiteler tarafından duyurulmaktadır. YÖK tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin tüm hesaplama ve değerlendirme işlemleri sınavı yapan üniversiteler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Üniversiteler tarafından yapılan sınavlardan 100 üzerinden 50 puan ve üzeri not alan adaylar başarılı sayılmaktadır. Değerlendirme aşamasının ardından sınavı gerçekleştiren üniversiteler sonuçları başarılı (50 ve üzeri puan alan adaylar) ve başarısız (50 puandan az puan alan adaylar) olarak duyurmaktadır.


İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yurt dışında görülen ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerinin ardından alınan diplomaların denklik ve tanınma işlemlerine esas olmak üzere Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu’nda yer alan kesin bir sınav tarihi yer almamaktadır. Sınava başvurunun ne zaman yapılacağı, sınav ücretinin ne kadar olacağı ile ilgili konularda bilgi almak amacıyla üniversitelerin duyuru sayfaları takip edilmelidir.

Adayların bir üniversitenin sınavına başvurabilmeleri için aynı yıl içerisinde başka bir yerde daha sınava girmemiş olmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında üniversiteler dilekçe, diploma örneği, taahhütname, nüfus kağıdı fotokopisi, YÖK’e diploma denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgeleri isteyebilmektedir. Sınava başvuracak adayların sayısı ve yedek kontenjanlar da yine ilgili üniversiteler tarafından belirlenmektedir. Belirlenen dönemler içerisinde üniversiteler tarafından belirlenen sınav ücreti, ilgili banka hesaplarına yatırıldıktan sonra istenen evraklarla  birlikte sınav başvurusunda bulunulmaktadır. Gelecek dönemde gerçekleştirilecek olan İlmi Hüviyet ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Başvuruları ile ilgili bilgiler, güncel YÖK Kılavuzunun ilan edilmesinin ardından üniversitelerin duyuru sayfalarında yayınlanacaktır.

Konu ile alakalı son duyurulardan haberdar olmak için Nettekurs Blog Bülten sayfasına abone olabilir, Denklik Sınavları ile ilgili daha çok bilgi almak adına STS Tıp ve STS Diş Hekimliği blog sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz. YÖK 2021 Yılı İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Kılavuzuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Nettekurs ile STS Sınavlarına Hazırlık Dershanesi Parmaklarınızın Ucunda!

10 yılı aşkın tecrübemizi son teknoloji ile birleştirdik ve Türkiye’nin en iyi eğitmen kadrosunu sizler için bir araya getirdik. Denklik sınavlarına hazırlıkta ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel STS kaynaklarını, en iyi hizmet ve en uygun ücret garantisi ile yıllardır sizlerle buluşturuyoruz. Sınavlara hazırlık sürecinde maddi ve manevi kayıplara uğramayın diye, en zengin ders içeriklerini eğitimin başkenti Ankara’dan Türkiye’nin 4 bir yanına ve interneti olan her eve taşıyoruz. Nettekurs’un Online STS Tıp Doktorluğu Denklik Kursu ve Online STS Diş Hekimliği Denklik Kursu içeriklerini sınırsız tekrar hakkı ile 2 yıl boyunca değerli hekim adaylarımızın erişimine açık tutuyoruz. Etkileşimli ders içeriklerimiz ile başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Hemen şimdi nettekurs.com‘a üye olarak, Türkiye’de bir ilk olan “Ücretsiz Dene” uygulamamız ile tüm online içeriklerimizi deneme süresi boyunca kullanabilir ve En İyi Online Dershane Nettekurs ile tanışabilirsiniz!

3 YORUMLAR

  1. Diploma Denkliği, STS Sınavları ve İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı ile ilgili görüşlerinizi, yorum ve önerilerinizi aşağıda yer alan “SORU SOR” bölümünü kullanarak bizlere iletebilirsiniz. Uzman Rehberlik ekibimiz en kısa sürede yorumlarınıza geri dönüş sağlayacaktır.

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz