YDS’de En Çok Çıkan Fiiller

0
13849

YDS’de En Çok Çıkan Fiiller

Yabancı Dil Sınavı (YDS) ÖSYM tarafından düzenlenir. Lisansüstü eğitim veya akademik kadro başvurularında bulunacak adaylar için düzenlenen bir sınavdır. Ayrıca dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanlarının da yabancı dil yeterliliklerini göstermek amacıyla girmesi gereken bir sınavdır. Biz de bu yazımızın altında adaylara YDS’de en çok çıkan fiiller hakkında bilgi vereceğiz.

Toplamda 11 bölümden oluşan YDS’de kelime bilgisi oldukça önemli. Sınavın yalnızca kelime bölümünde değil, tüm bölümler için kelime bilgisi adayları başarıya ulaştıracak en önemli etkenlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi eski ismi KPDS olan YDS’nin yıllar içerisinde kendine özgü bir soru tarzı oluşmuştur. Biz de YDS’de en çok çıkan fiiller listesini hazırlarken bu istatistikleri baz alarak adaylara en iyi bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Bu zorlu sınavda başarı şansınızı ikiye katlamak için Nettekurs 2021 Online YDS Kursu tüm süreç boyunca yanınızda olacaktır.

YDS’de En Çok Çıkan Fiiller
YDS’de En Çok Çıkan Fiiller

YDS’de En Çok Çıkan Fiiller Hangileridir?

Bu yazımızın altında YDS’de en çok çıkan fiilleri size tablo şeklinde göstereceğiz.

YDS’de En Çok Çıkan Fiiller

Affect Etkilemek
Abandon Terk etmek, bırakmak
Abduct Birisini kaçırmak
Absorb Emmek, soğurmak
Abolish Yürürlükten kaldırmak
Abuse İstismar etmek
Accept Kabul etmek
Accelerate Hızlandırmak
Accompany Eşlik etmek
Accomplish Başarmak, tamamlamak
Accustom Alıştırmak
Accuse Suçlamak
Achieve Başarmak, ulaşmak
Acquire Kazanmak, edinmek
Act Hareket etmek, rol almak
Adapt Uyum sağlamak
Add Eklemek, ilave etmek
Adhere Yapışmak
Adjust Ayarlamak, uydurmak
Admire Hayran olmak
Admit Kabul etmek, itiraf etmek
Adopt Benimsemek, evlat edinmek
Advance İlerlemek, gelişmek
Advise Tavsiye etmek, öğüt vermek
Afford Gücü yetmek (maddi)
Agree Aynı fikirde olmak
Aid Yardım etmek
Aim Amaçlamak, hedeflemek
Alienate Yabancılaştırmak
Allow İzin vermek, olanak tanımak
Allocate Ayırmak, tahsis etmek
Allude İma etmek, değinmek
Alter Değiştirmek
Announce İlan etmek, duyurmak
Anticipate Beklemek, ummak
Appeal Cezbetmek, başvuruda bulunmak
Appear Görünmek, ortaya çıkmak
Applaud Alkışlamak
Apply Uygulamak, başvurmak, kullanmak
Appoint Atamak
Appreciate Beğenmek, takdir etmek
Approach Yaklaşmak
Approve Onaylamak
Argue Tartışmak, ileri sürmek
Arise Ortaya çıkmak, meydana gelmek
Arouse Duygu uyandırmak
Arrange Düzenlemek
Arrive Varmak, ulaşmak
Ask Sormak, istemek
Assess Değerlendirmek
Assert İddia etmek
Assign Görevlendirmek
Associate İlişkilendirmek
Assure Garanti etmek, söz vermek
Astonish Şaşırtmak
Attain Elde etmek, ulaşmak
Attempt Çabalamak, kalkışmak, girişmek
Attend Katılmak
Attract Çekmek, cezbetmek
Attribute Bağlamak, yormak, atfetmek
Avoid Sakınmak, kaçınmak
Balance Dengelemek
Base Dayandırmak
Become Olmak
Believe İnanmak, güvenmek
Belong Ait olmak
Benefit Faydalanmak
Bergain Pazarlık etmek
Betray Kandırmak, aldatmak
Blame Suçlamak
Book Yer ayırtmak
Borrow Ödünç almak
Bring Getirmek
Build İnşa etmek, kurmak
Bury Gömmek
Buy Satın almak
Call Adlandırmak, çağırmak
Capture Ele geçirmek
Care Bakmak, ilgilenmek
Carry Taşımak
Cast Rol vermek, şekil almak
Cause Sebep olmak
Cease Durdurmak
Change Değiştirmek
Choose Seçmek
Cite Alıntı yapmak, bahsetmek
Claim İddia etmek
Close Kapatmak, son vermek
Coincide Aynı zamana rastlamak
Collapse Çökmek
Combine Birleştirmek
Combat Dövüşmek, mücadele etmek
Come Gelmek
Comment Yorum yapmak
Commit İşlemek, yapmak
Communicate İletişim kurmak, haberleşmek
Compare Karşılaştırmak
Compete Rekabet etmek, yarışmak
Compel Zorlamak
Compensate Telafi etmek
Complain Şikayet etmek
Complete Tamamlamak
Compliment İltifat etmek
Comply Uyumlu olmak
Comprise İçermek, kapsamak
Compromise Anlaşmaya varmak
Compose Bestelemek, oluşturmak
Compile Derlemek, toplamak
Conclude Sonuç çıkartmak
Conduct Yürütmek, ilerletmek
Condemn Ayıplamak, suçlamak
Confide Güvenip sırrını açmak
Confine Sınırlandırmak, hapsetmek
Conform Uymak, boyun eğmek
Confirm Doğrulamak
Confer Danışmak, görüşmek
Conflickt Çatışmak, çelişmek
Confuse Kafasını karıştırmak
Consider Düşünmek
Consist -den oluşmak
Constitude Oluşturmak
Consolidate Güçlendirmek
Construct İnşa etmek
Consult Danışmak
Conserve Korumak
Consume Tüketmek
Contain İçermek, kapsamak
Continue Devam etmek
Contribute Katkıda bulunmak, sebep olmak
Contract Küçülmek, kısaltmak, sözleşme yapmak
Contradict Çelişmek, karşı çıkmak
Control Kontrol etmek, denetlemek
Convert Dönüştürmek
Convince İkna etmek
Conquer Fethetmek
Correlate İlişkisi olmak
Correspond Benzemek, haberleşmek
Corrupt Bozulmak
Counter Karşı koymak
Cost Mâl olmak, tutmak
Cover Kaplamak, içermek
Create Yaratmak
Cut Kesmek, azaltmak
Cure Tedavi etmek
Curtail Kısaltmak
Cultivate Yetiştirmek, ekmek
Damage Zarar vermek
Debate Tartışmak
Decay Çürümek
Decieve Kandırmak
Decide Karar vermek
Declare Beyan etmek
Decline Azaltmak, reddetmek
Decrease Azalmak, azaltmak
Dedicate Adamak
Deduce Sonuç çıkartmak
Deduct Çıkarmak, azaltmak
Deem Dikkate almak, varsaymak
Defeat Yenmek
Defend Savunmak
Define Tanımlamak, açıklamak
Defy Karşı gelmek
Delay Geciktirmek
Deliver Teslim etmek
Demand Talep etmek, gerektirmek
Demonstrate Göstermek, kanıtlamak
Deny İnkâr etmek, reddetmek
Depend Bağlı olmak, güvenmek
Deplete Azalmak, tükenmek
Denounce Kınamak, suçlamak
Derive Türetmek, kaynaklanmak
Depict Anlatmak
Describe Tanımlamak
Descend Alçalmak, inmek
Deserve Hak etmek
Design Tasarlamak
Desire Arzu etmek
Destroy Yıkmak
Detect Sezmek, bulmak
Deter Caydırmak
Determine Belirlemek, saptamak
Develop Gelişmek, büyümek
Devise Düşünmek, icat etmek
Diagnose Teşhis koymak
Differ Farklı olmak
Direct Yönlendirmek, yönetmek
Discharge Tahliye etmek, görevden çıkartmak
Discard Atmak
Discourage Cesaretini kırmak
Disgust Tiksindirmek
Dislike Hoşlanmamak
Disappear Gözden kaybolmak
Disappoint Hayal kırıklığına uğramak
Discover Keşfetmek, bulmak
Display Sergilemek, göstermek
Dispose İmha Etmek
Dispute Tartışmak
Distinguish Ayırt etmek, ayrım yapmak
Distribute Dağıtmak
Dismay Can sıkmak
Disturb Rahatsız etmek, karıştırmak
Disrupt Bölmek, araya girmek
Divide Bölmek
Do Yapmak, etmek
Dominate Egemen olmak, hükmetmek
Doubt Şüphelenmek, kuşku duymak
Draw Çizmek, çekmek
Eat Yemek yemek
Educate Eğitmek
Embark Binmek (gemiye)
Emerge Ortaya çıkmak
Emit Yaymak
Employ İşe almak, kullanmak
Empower Yetki vermek, güçlendirmek
Enable Olanak tanımak
Enact Yasa çıkartmak
Encounter Karşılaşmak, rastlamak
Encourage Teşvik etmek
Encompass Kapsamak, kaplamak
End Sona ermek, bitirmek
Endanger Tehlikeye atmak
Enforce Güçlendirmek, yürürlüğe koymak
Engage Meşgul olmak
Enjoy Hoşlanmak, eğlenmek
Ensure Garanti altına almak
Entail Gerektirmek
Entitle Vermek
Eradicate Kökünü kurutmak
Erupt Patlamak (Yanardağ)
Escape Kaçmak
Establish Kurmak, belirlemek
Estimate Tahmin etmek, değer biçmek
Evaluate Değerlendirmek
Evolve Ortaya çıkmak, gelişmek
Examine İncelemek, muayene etmek
Exceed Aşmak, geçmek
Exchange Değiştirmek, takas etmek
Exclude Hariç tutmak
Excuse Affetmek, mazur görmek
Execute İdam etmek, yürütmek
Exert Kullanmak (yetki), çabalamak
Exhale Nefes vermek
Exist Var olmak
Expand Genişletmek
Expend Harcamak
Exploit Faydalanmak, sömürmek
Expect Ummak
Explode Patlamak
Experience Deneyimlemek
Experiment Deney yapmak
Explain Açıklamak
Explore Araştırmak, keşfetmek
Expose Açığa çıkartmak, maruz bırakmak
Express İfade etmek
Extend Uzatmak
Face Karşı karşıya kalmak
Fail Başarısız olmak
Fall Düşmek, inmek
Fear Korkmak
Feel Hissetmek
Fetch Gidip getirmek
Fight Savaşmak, mücadele etmek
Fill Doldurmak
Find Bulmak, anlamak
Fire Ateş etmek, işten atmak
Flow Akmak, dökülmek
Fluctuate Dalgalanmak, değişmek
Focus Odaklanmak
Follow İzlemek, takip etmek
Forego Vazgeçmek
Force Zorlamak
Foresee Ön görmek, tahmin etmek
Form Oluşturmak
Foster Büyümek, geliştirmek
Found Kurmak
Frustrate Sinirlerini bozmak
Fulfill Yerine getirmek
Gain Kazanmak
Gather Toplamak, biriktirmek
Generate Oluşturmak, üretmek
Get Almak, elde etmek
Give Vermek, sunmak
Go Gitmek, uymak
Grant Vermek, bağışlamak
Grow Büyümek, gelişmek
Guide Yol göstermek, yönlendirmek
Happen Olmak, meydana gelmek
Harm Zarar vermek
Harvest Hasat etmek, biçmek
Heat Isıtmak
Help Yardım etmek, yararı olmak
Hinder Engel olmak
Hold Tutmak, düzenlemek, iddia etmek
Identify Tanımlamak, saptamak
Illustrate Örneklerle anlatmak, resmetmek
Illuminate Aydınlatmak
Impair Zarar vermek, bozmak
Implement Uygulamak
Implicate İma etmek, kapsamak
Imply İma etmek, anlamına gelmek
Impress Etkilemek
Improve Gelişmek, ilerlemek
Include İçermek
Incorporate Birleştirmek, içermek
Infer Sonuç çıkartmak
Infect Bulaştırmak
Increase Artırmak, çoğalmak
Indicate Göstermek, işaret etmek
Influence Etkilemek
Inform Haber vermek, bildirmek
Initiate Başlatmak
Insist Israr etmek, diretmek
Interest İlgisini çekmek
Intend Niyet etmek, amaçlamak
Induce İkna etmek, sebep olmak
Inflict Vermek, yüklemek
Inspire İlham vermek
Interact Etkileşimde olmak
Intergrate Bütünleşmek, birleştirmek
Interpret Yorumlamak, çevirmek
Interfere Araya girmek, bozmak
Introduce Ortaya koymak, tanıştırmak
Invest Yatırım yapmak
Invade İstila etmek
Invite Davet etmek, çağırmak, neden olmak
Invent İcat etmek
Involve İçermek, Gerektirmek
Irrigate Sulamak
Jeopardize Tehlikeye sokmak
Join Katılmak, Birleştirmek
Justify Haklı göstermek, aklamak
Keep Tutmak, saklamak
Kill Öldürmek
Know Bilmek, tanımak
Lack Yoksun olmak
Last Sürmek, devam etmek
Laugh Gülmek
Launch Fırlatmak, başlatmak
Lead Yönetmek, önderlik etmek
Learn Öğrenmek, haber almak
Leave Ayrılmak, terk etmek
Let İzin vermek
Lift Kaldırmak, aşırmak
Like Hoşlanmak, sevmek
Limit Sınırlandırmak
Link Bağlamak, birleştirmek
Live Yaşamak, ikamet etmek
Locate Yerini belirlemek, oturmak
Look Bakmak, görünmek
Lose Kaybetmek
Love Sevmek, aşık olmak
Maintain Korumak, muhafaza etmek
Magnify Büyütmek
Make Yapmak, üretmek
Manage Yönetmek, başarmak
Manufacture Üretmek
Market Pazarlamak
Marry Evlenmek
Match Eşleşmek, uyumak
Mean Anlamına gelmek, demek istemek
Measure Ölçmek
Mention Bahsetmek
Merge Birleşmek, kaynaşmak
Migrate Göç etmek
Mistrust Güvenmemek, şüphe etmek
Misuse Yanlış kullanmak
Mix Karıştırmak, uyuşmak
Modify Değiştirmek
Move Hareket etmek, taşınmak
Name Adlandırmak
Navigate Yolunu bulmak, seyretmek
Need İhtiyaç duymak
Negotiate Görüşmek, müzakere yapmak
Neglect İhmal etmek
Notice Farkına varmak
Object İtiraz etmek, karşı çıkmak
Observe Gözlemlemek
Obstruct Engellemek, tıkanmak
Obtain Elde etmek
Occupy İşgal etmek
Occur Meydana gelmek, olmak
Offer Teklif etmek, sunmak
Open Açmak, başlatmak
Order Emretmek, sipariş vermek
Organize Planlamak, düzenlemek
Originate Başlamak
Omit Çıkarmak, dahil etmemek
Outlaw Yasaklamak, feshetmek
Overcome Üstesinden gelmek, yenmek
Overlook Göz ardı etmek
Overwhelm Etkisi altına almak
Owe Borçlu olmak
Own Sahip olmak
Vary Değişmek
Participate Katılmak
Pay Ödemek, vermek
Perceive Algılamak, sezmek
Perform Yapmak, sergilemek
Permit İzin vermek
Persuade İkna etmek
Pertain İlgili olmak
Place Koymak, yerleştirmek
Plan Planlamak, tasarlamak
Play Oynamak, çalmak
Plant Dikmek
Point İşaret etmek, göstermek
Portray Betimlemek, canlandırmak
Predict Tahmin etmek
Prefer Tercih etmek
Prepare Hazırlamak, hazırlanmak
Prescribe Reçete yazmak
Present Sunmak, vermek
Preserve Korumak, muhafaza atmek
Pretened Gibi davranmak
Prevent Önlemek, alıkoymak
Prevail Yaygın olmak
Print Basmak, yayımlamak
Process İşlemek
Proceed İlerlemek
Proclaim İlan etmek, duyurmak
Produce Üretmek, yapmak, neden olmak
Prohibit Yasaklamak
Progress Gelişmek, ilerlemek
Prosper Zenginleşmek
Provoke Kışkırtmak, neden olmak
Profit Faydalanmak
Promote İlerlemek, terfi ettirmek
Propose Teklif etmek, sunmak
Protect Korumak
Prove İspatlamak, kanıtlamak
Provide Sağlamak, temin etmek
Publish Yayınlamak, basmak
Purchase Satın almak
Pursue Takip etmek
Put Koymak
Question Sorgulamak, şüphe etmek
Rain Yağmur yağmak
Raise Yükseltmek, çoğalmak
Range Değişmek, sıralanmak
Rank Yer almak, sayılmak
Reach Ulaşmak, erişmek
React Tepki göstermek
Read Okumak
Realize Fark etmek, genişletmek
Recreate Canlandırmak
Refrain Sakınmak, çekinmek
Recall Hatırlamak, geri çağırmak
Receive Almak
Reclaim Geri istemek, ıslah etmek
Recognize Tanımak, kabul etmek
Recommend Tavsiye etmek
Record Kaybetmek
Recover İyileşmek
Recruit Askere almak, kaydetmek
Reduce Azaltmak
Refer Bahsetmek
Reflect Yansıtmak
Refuse Reddetmek
Refund Geri ödemek
Regard Düşünmek, görmek
Regret Pişman olmak, üzülmek
Regulate Düzenlemek
Reinforce Güçlendirmek, sağlamlaştırmak
Reinstate Eski görevine vermek
Reject Reddetmek
Relate İlişki kurmak
Relax Dinlenmek, gevşemek
Relieve Rahatlamak, hafifletmek
Remain Kalmak
Remember Hatırlamak, anımsamak
Remove Ortadan kaldırmak
Repair Onarmak, düzeltmek
Repeat Tekrar etmek, yinelemek
Replace Yerini almak, değiştirmek
Reply Cevap vermek
Report Rapor vermek, bildirmek
Represent Temsil etmek
Request Rica etmek, istemek
Require Gerektirmek
Research Araştırmak
Reserve Yer ayırmak, tahsis etmek
Resent Gücenmek, kırılmak
Resist Karşı koymak
Resolve Halletmek, çözme
Respect Saygı göstermek
Respond Yanıt / tepki vermek
Resume Yeniden başlamak
Restore Onarmak
Restrict Sınırlandırmak
Restrain Engellemek, sınırlamak
Result Sonucu olmak
Retain Tutmak, korumak
Retire Emekli olmak
Return Dönmek, geri vermek
Reveal Açıklamak, ortaya çıkartmak
Reverse Tersine çevirmek, geri geri gitmek
Revise Gözden geçirmek
Revolt Ayaklanmak, isyan çıkartmak
Reward Ödül vermek
Rise Artmak, yükselmek
Rule Yönetmek
Run Koşmak, yönetmek, işlemek
Safeguard Korumak
Satisfy Tatmin etmek
Say Söylemek, demek
Scatter Dağıtmak, saçmak
Search Aramak, araştırmak
See Görmek, izlemek, anlamak
Seek Araştırmak, çabalamak
Seem Gibi görünmek
Seize Ele geçirmek
Select Seçmek
Separate Ayırmak
Set Kurmak, ayarlamak
Settle Yerleşmek
Shape Şekillendirmek
Share Paylaşmak
Shift Değiştirmek
Show Göstermek
Shrink Daralmak, küçülmek
Signal İşaret etmek, sinyal vermek
Signify Belirtmek, bildirmek
Sound Gibi gelmek
Span Sürmek, kapsamak
Specify Belirlemek
Spend Harcamak
Spoil Bozmak, şımartmak
Spread Yaymak, dağıtmak
Stage Sahnelemek, hazırlamak
Stamp Damgalamak
Start Başlamak, çalıştırmak
State İfade etmek
Stem -den gelmek, çıkmak
Stimulate Uyarmak, teşvik etmek
Stop Durdurmak, bitirmek
Store Depolamak
Stress Vurgulamak
Strike Vurmak, grev yapmak
Strive Çabalamak
Stipulate Şart koşmak
Struggle Çabalamak
Study Çalışmak, okumak, araştırmak
Submit Sunmak, göndermek, boyun eğmek
Succeed Başarılı olmak
Suffer Acı çekmek
Suggest Önermek, ileri sürmek
Supplement Takviye etmek
Supply Sağlamak, tatmin etmek
Support Desteklemek
Suspend Ertelemek
Survey Araştırmak
Survive Hayatta kalmak
Suspect Şüphelenmek
Sustain Sürdürmek
Sweep Silmek, süpürmek
Swim Yüzmek
Tackle Ele almak, çözmek
Take Almak
Talk Konuşmak, görüşmek
Target Hedeflemek
Tell Anlatmak, söylemek
Tend Eğiliminde olmak
Think Sanmak, düşünmek
Threaten Tehdit etmek
Thrive Gelişmek, büyümek
Trace İzini sürmek, takip etmek
Train Eğitmek
Transform Dönüştürmek
Transmit İletmek, nakletmek
Treat Tedavi etmek, davranmak, ele almak
Trigger Tetiklemek
Trust Güvenmek
Try Çabalamak, denemek
Turn Dönmek, çevirmek
Understand Anlamak, kavramak
Undertake Üstlenmek, yüklenmek
Undermine Zayıflatmak, baltalamak
Unearth Ortaya çıkmak, bulmak
Unite Birleştirmek
Upgrage Bir üst seviyeye çıkartmak
Uphold Desteklemek, onaylamak
Urge Zorlamak, ikna etmek
Use Kullanmak
Utilize Faydalanmak, kullanmak
Venture Tehlikeye atmak, cüret etmek
View Bakmak, görmek
Visit Ziyaret etmek, gezmek
Violate İhlal etmek, çiğnemek
Wait Beklemek
Want İstemek, gerekmek
Waste İsraf etmek
Win Kazanmak, yenmek
Withdraw Çekilmek
Withold Alıkoymak, saklamak, vermemek
Witness Şahitlik etmek
Wonder Merak etmek
Work Çalışmak, işlemek
Worship İbadet etmek
Worry Kaygılanmak, endişelenmek

 

YDS’de en çok çıkan fiiller tablodaki gibidir. 2021 YDS puan seviyeleri ve konu dağılımları ile ilgili yazımızı okuyarak da YDS hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz