Yurt Dışı Denklik Belgesi Nasıl Alınır? | Başvuru Nasıl Yapılır?

4
26520

Yurt Dışı Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Her sene birçok öğrenci özellikle uzmanlık gerektiren ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle giderek yenilenen Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği gibi alanlarda en iyi eğitimi alabilmek için yurt dışına gitmeyi tercih etmektedir. Ancak kulağa hoş gelen bu fikrin uygulama aşamasında da sorunsuz ilerleyebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Bunlardan ilki denklik belgesi… STS Tıp ve STS Diş Hekimliği sınavları ile birlikte bilinirliği artan STS sınavları denklik almak için yeterli mi? Yurt dışı denklik belgesi nasıl alınır? Özellikle Türkiye ‘den yurt dışına eğitim almaya giden öğrencilerin sıkça tercih ettiği bölümlerden olan Diş Hekimliği denkliği nasıl alınır? , Tıp denkliği nasıl alınır? yazımızda, tüm YÖK dokümanları incelenerek özetlenen diploma denklik sürecini adım adım anlatacak ve bu süreçte izleyeceğiniz yolu yalın, kısa ve net bir şekilde anlatmaya çalışacağız.

Denklik Belgesi Nedir?

Denklik, yurt dışında tanınan yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye ‘deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik belgesi ise; denkliği talep edilen diplomanın Türkiye ‘de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösteren belgedir. Yurt dışından alınan diplomalar, denklik belgesi olmadan Türkiye ‘de kullanılamaz. Bir Yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması, diplomaların ülkemizde kullanılabilmesi için yeterli değildir. YÖK tarafından tanınan bu okulun ilgili öğretim programının içerik, ders saatleri ve dersin işlenişi açısından da Türkiye ‘deki eğitim ile eşdeğer olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Peki yurt dışı denklik belgesi nasıl alınır? Her bölümün denklik işlemleri farklı mıdır? STS sınavlarına girerek Diş hekimliği denkliği ve Tıp denkliği nasıl alınır?

Denklik Belgesi Almak için Kimler Başvuru Yapabilir?

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun T.C vatandaşları veya yabancı uyruklular diploma denklik belgesi almak için başvuru yapabilirler. Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyrukluların, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmasına gerek yoktur.

Yurt Dışı Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Online STS Tıp Doktorluğu
Nettekurs Online STS Tıp Doktorluğu Kursu ile Denklik Kazanmak Parmaklarınızın Ucunda!

 

Yurtdışı denklik belgesi alma süreci ile ilgili yanlış bilinenlerden bir tanesi; STS Diş Hekimliği ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına başvurarak doğrudan denklik belgesi çıkartılabileceğidir. Denklik sınavları, diploma denklik süreçlerinin Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sisteminin (SYBSS) bir parçası olmasına rağmen denklik alabilmek için başlı başına yeterli değildir. Denklik belgesi için ilk olarak YÖK ‘e başvuru yapmak ve gerekli evrakları teslim ederek alınan eğitimin içeriğini onaylatmak gerekmektedir. Eğer yurt dışından alınan diploma, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından reddedilirse, kişinin STS sınavlarına girmesi gerekir. >>

STS Diş Hekimliği Nedir Kimler Girebilir?

STS Tıp Doktorluğu Nedir Kimler Girebilir?

Yurt Dışı Denklik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurt dışı denklik belgesi nasıl alınır? YÖK ‘e başvuru nasıl yapılır? Yurt dışı denklik belgesi alabilmek için ilk yapılması gereken YÖK Denklik Web Sayfası aracılığıyla YÖK ‘e ön başvuru yapmaktır. Ön başvurunuzu tamamladıktan sonra inceleme aşamasına geçebilmek için yine aynı sistem üzerinden yetkili makamla görüşebilmek için randevu almanız gerekmektedir. Randevu aşaması da en az ön başvuru aşaması kadar önemlidir. Çünkü randevusuz adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmemektedir. Randevunuzu da aldıktan sonra işlemlerinize devam edebilmek için sizden istenen tüm evrakları toplayarak (ön başvuru formunu da esas başvuru için gereken evrakların yanına ekleyerek) YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı ‘na teslim etmeniz gerekmektedir.

Denklik İşleminin Aşamaları Nelerdir?

Belgeleriniz müracaat ofisi tarafından kontrol edilirken herhangi bir sorunla karşılaşmazsanız, Denklik Bilgi Yönetim Sistemi ‘ne kaydınız açılacaktır. Bu aşamadan sonra diploma teyit işlemi ve yurt dışı kalış süresinin hesaplanmasını içeren ön inceleme süreci başlar. Başvurunun incelenmesi; öğrenime dair kredi sayısının, ders saatlerinin, eş değer alan ve bölümlerin değerlendirilmesiyle devam edecektir. Çeşitli üniversitelerin ve Bilim Alanı Komisyonunun akademik görüşleri alınarak verilen karardan sonra denkliğin kabulü veya reddi bildirilir. Başvurusu ret alan aday, bu noktadan sonra STS sınavlarına girerek bilgi birikimi ve Türkiye ‘deki öğretim programlarının uyuştuğunu görünür kılmak durumundadır. Eğer Diş Hekimliği veya Tıp eğitimi aldıysanız başvurunuzun reddi durumunda Online STS Diş Hekimliği veya Online STS Tıp Doktorluğu Eğitimleri ile sınava hazırlanarak zaman kaybetmeden diploma denklik belgesini alabilirsiniz.

Tıp Doktorluğu ve Diş Hekimliği Denkliği Nasıl Alınır?

Türkiye ‘de en fazla denklik dosyası açılan alanlar Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi sağlık bölümlerindendir. Bu nedenle Tıp denkliği nasıl alınır? Diş Hekimliği denkliği nasıl alınır? gibi sorulara yanıt arayan kişi sayısı da giderek artmaktadır. Tıp doktorluğu denkliği ve Diş Hekimliği denkliği almak isteyen adaylar da yukarıda adım adım anlattığımız süreci takip etmek zorundadır. STS Tıp Doktorluğu ve STS Diş Hekimliği sınavları, diğer STS sınavları gibi ancak başvurunun ret aldığı durumlarda puanları ile işlem yapılabilen sınavlardır. STS ile Diş Hekimliği denkliği nasıl alınır? Tıp denkliği nasıl alınır? sorularına daha detaylı cevap alabilmek için nettekurs Blog ‘u takip edebilir

Denklik Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi, c) Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin Türkiye’den alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin alındığı kurum, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,
  • Yurtdışında alınan lise diplomalarının denklik belgesinin aslı veya noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen veya desteklenen Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK tarafından koordine edilen uluslararası programlar çerçevesinde desteklenen Ar-Ge projelerinde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan bu belge istenmez),
  • Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve onaylı tercümesi,
  • Denkliği talep edilen yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi aslı (offical transkript), Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı (supplement) ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tercümeleri,
  • Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (offical transkript) aslı ve Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,
  • Denkliği talep edilen yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini ve işlem gören sayfaları havi okunaklı Türk Dış Temsilcilikleri ya da noter tarafından onaylanmış sureti,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere çift vatandaşlık hakkına sahip olup, orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanlardan, öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları (ÖSYS) kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve diploma denklik talebinde bulunanlardan yükseköğretime başlanılan yıl itibarı ile ilgili yılda ön lisans ve lisans için yerleştirmeye esas olan üniversite yerleştirme sonuç belgesi.
Denklik Evraklarının Teslimi

Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilinin başvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

STS Sınavında Nasıl Başarılı Olabilirim?

Seviye Tespit Sınavlarında başarılı sayılabilmek için asgari puan 100 üzerinden en az 40 puandır. Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi Hüviyet Tespitlerinde başarılı sayılabilmek için asgari puan 100 üzerinden en az 50 puandır. STS ile Tıp denkliği nasıl alınır? Diş Hekimliği denkliği nasıl alınır? soruları aklınızda dolaşıyorsa ve sınava hazırlanacaksanız Ankara ‘nın en iddialı hocalarını nettekurs.com Online STS Diş Hekimliği Kursu ve Online STS Tıp Doktorluğu Kursu ile tek tık uzağınıza taşıyabilirsiniz. Tüm müfredatı içeren yüzlerce saatlik konu anlarımı ve ÖSYM soru formatına uygun hazırlanan içeriklerle ne kadar yoğun olursanız olun dershanenizi kendi temponuza uydurabilir ve tüm STS kaynaklarına dilediğiniz her yerde ulaşabilirsiniz!

 >> Online STS Tıp Doktorluğu Kursu Ücretsiz Dene!

>> Online STS Diş Hekimliği Kursu Ücretsiz Dene!

4 YORUMLAR

  1. Turkmenistandan Türkiye’ye oğlum unverstetde gelmek istyo denklik belgi turkmenistandan denklik belgiye sıra almamız gerekyo nasıl alabilerim.

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz