2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

1
3986

2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

2021 AYT sınav konuları ve soru dağılımı yazımıza geçmeden önce AYT sınavı nedir ona bir göz atalım. Açılımı Alan Yeterlilik Testi olan AYT üniversite sınavına girecek öğrenciler için hazırlanmış birinci oturum sınavıdır. AYT sınavı Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji testlerini kapsıyor. Nettekurs’un 2020 – 2021 YKS – TYT & AYT Online Kursu’nun detaylarını ve erken kayıt avantajlarını kaçırmayın!

2021 AYT sınav konuları ve soru dağılımı ile ilgili bilgi verirken önceki senelerdeki konu ve soru dağılımlarını baz alacağız.

2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı Nasıldır?

2021 AYT Matematik Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Temel Kavramlar 2 2 1 3 3 6
Sayı Basamakları 3 1
Bölme ve Bölünebilme 1 1 1
EBOB – EKOK 1 1 1
Rasyonel Sayılar 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 2 1
Mutlak Değer 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 2 1
Köklü Sayılar 2 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 1
Oran – Orantı 1 1
Kümeler ve Kartezyen Çarpım 2 1 2 2 2
Mantık 1 4 1 1
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2
Polinomlar 2 2 1 3 1 2
2. Dereceden Denklemler 1 1 1 1
Parabol 1 1 1 1
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık – Binom 3 2 2 2 3 2
Trigonometri 4 3 3 2 4 2
Karmaşık Sayılar 2 1 1 2 3 3
Logaritma 3 3 2 3 1 2
Diziler 2 1 1 1 1 1
Seriler 1 1 1
Limit 2 2 2 2 1
Türev 4 4 5 5 7
İntegral 4 4 5 6 7
Soru Sayısı 30 32 29 50 50 50

2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

2021 AYT Geometri Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Doğruda ve Üçgende Açı 1 1 2 2 1
Özel Üçgenler (Dik – İkiz – Eş) 2 2 6
Açıortay – Kenarortay
Açı Kenar Bağıntıları 1
Üçgende Açı ve Benzerlik 3 1 2
Çokgenler 1 2 1 3
Noktanın Analitiği 1 1 2
Doğrunun Analitiği 1 1 2 2 4 1
Dönüşüm Geometrisi 1 1 1
Çember ve Daire 2 2 3 3 5
Özel Dörtgenler 1 4 6 5
Katı Cisimler 1 1 1 2 2 4
Çemberin Analitiği 1 1 2 1
Soru Sayısı 10 8 11 30 30 30

 

2021 AYT Fizik Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge 1 1 1
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket 1 1
Newton’un Hareket Yasası 2 1
İş, Güç ve Enerji II 1
Atışlar 1
İtme ve Momentum 2 1 1
Elektrik Alan ve Potansiyel 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1 1
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 1 2 1
Çembersel Hareket 2 2 2
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar 1 1 1
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite 1 1
Modern Fizik 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1
Soru Sayısı 14 14 14
2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı
2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

2021 AYT Kimya Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kimya Bilimi 4 2
Atom ve Yapısı 1 2 2 2
Periyodik Sistem 1 1 2 2
Kimyasal Türler Arası Etkileşim 2 3 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 2 1 1
Modern Atom Teorisi 2
Gazlar 1 1 1 2 1 1
Çözeltiler 2 1 1 3 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 3 2 3
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 1 2 1
Asit – Baz Dengesi 1 2 1 1 1
Çözünürlük Dengesi 1 1 1
Kimya ve Elektrik 3 2 2 3 2 2
Organik Kimya 1 3 4 6 11 12
Soru Sayısı 13 13 13 30 30 30

 

2021 AYT Bijoloji Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018
Sinir Sistemi 1
Endokrin Sistem 1 1
Duyu Organları 1
Destek ve Hareket Sistemi 1
Sindirim Sistemi 1 1
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1 1 1
Solunum Sistemi 1 1
Boşaltım Sistemi 1
Üriner Sistem 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2 2
Nükleik Asitler 1 1
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 3
Canlılık ve Enerji
Fotosentez ve Kemosentez 1 1 1
Hücresel Solunum 1 1
Bitki Biyolojisi 3 2
Canlılar ve Çevre 1 1
Soru Sayısı 13 13 13

 

2021 AYT Edebiyat Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Anlam Bilgisi 6 4 4 20 20 18
Dil Bilgisi 4 5 5
Metinlerin Sınıflandırılması 2 2
Şiir Bilgisi 3 3 3 3 2 2
Ebedi Sanatlar 1 1 1 2 1 2
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 1 1 1 2
Halk Edebiyatı 2 2 1 3 3
Divan Edebiyatı 4 3 5 4 4 5
Tanzimat Edebiyatı 1 2 3 1 3 2
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı 1 1 1 3 2 4
Milli Edebiyat 1 1 1 3 1 1
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 2 5 4 11 11 12
Edebiyat Akımları 1 1 1 1 1 1
Soru Sayısı 24 24 24 56 56 56
2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı
2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

2021 AYT Coğrafya-1 Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dünyanın Şekli ve Hareketleri 1
Coğrafi Konum 2 1 1
Harita Bilgisi 1 1
İç Kuvvetler 1
Ekosistem 2 3 3 3 2
İlk Medeniyet ve Şehirler 2 1 1
Nüfus Politikaları 2 1 1 4 1 3
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 4 3 1 2
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1 4
Göç ve Şehirleşme 1
Türkiye Ekonomisi 2 2 3 5 5 8
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 2
Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 1
İklim ve Yer Şekilleri 3 1 1 5 2 5
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 8 7 3
Çevre ve Toplum 3 5 9 4
Doğal Afetler 1 1 4 2
Soru Sayısı 17 17 17 38 38 38

 

2021 AYT Tarih Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Tarih Bilimi 1 1 1 2 1
İlk Uygarlıklar 2 2 1 3 2
İlk Türk Devletleri 1 1 1 3 2 2
İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 1 1 2 2 1
İlk Türk İslam Devletleri 1 1 2 3 1 3
Türkiye Tarihi 1 3 2
Orta Çağ’da Avrupa 2 2 1 2
Beylikten Devlete 2
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti 7 7 6 13 3 1
Arayış Yılları 2 1
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa 1
18. Yüzyıl Değişim ve Diplomasi 1
En Uzun Yüzyıl 4 3
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 4 3
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3
İnkılap Tarihi Tüm Konular 1 5 7
20. Yüzyıl Başlarında Dünya 1 1 1 2
Kurtuluş Savaşı 3 3 2 4 4
Atatürk İlke ve İnkılapları 2 2 1 1 2
İkinci Dünya Savaşı 4 3
Soğuk Savaş Dönemi 1 1 5 4
Yumuşama Dönemi 1 1
Küreselleşen Dünya 1 1
Soru Sayısı 21 21 10 32 44 44
2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı
2021 AYT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

2021 AYT Coğrafya-2 Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dünyanın Şekli ve Hareketleri 1
Coğrafi Konum 2 1 1
Harita Bilgisi 1 1
İç Kuvvetler 1
Ekosistem 2 3 3 3 2
İlk Medeniyet ve Şehirler 2 1 1
Nüfus Politikaları 2 1 1 4 1 3
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 4 3 1 2
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1 4
Göç ve Şehirleşme 1
Türkiye Ekonomisi 2 2 3 5 5 8
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 2
Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 1
İklim ve Yer Şekilleri 3 1 1 5 2 5
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 8 7 3
Çevre ve Toplum 3 5 9 4
Doğal Afetler 1 1 4 2
Soru Sayısı 17 17 17 38 38 38

 

2021 AYT Felsefe Konu ve Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018
Felsefe ve Bilim 1
Bilgi Felsefesi 2 1
Varlık Felsefesi 2 1 1
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi 1
Mantığa Giriş 1 2 2
Klasik Mantık 3 1
Psikoloji Bilimi 3 1
Psikolojinin Temel Süreçleri 1
Öğrenme Bellek Düşünme 1 2
Sosyolojiye Giriş 1
Birey ve Toplum 2 1 1
Toplumsal Yapı 1 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1
Toplum ve Kültür 1
Toplumsal Kurumlar 1
Soru Sayısı 12 12 12

 

2021 AYT sınav konuları ve soru dağılımı ile ilgili geçmiş yıllardaki sınavların istatistiksel verilerine göre sizlere bilgi vermeye çalıştık. Dilerseniz TYT & AYT Puan Hesaplama ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Üstelik Nettekurs’un 2020 – 2021 YKS – TYT & AYT Kampı’nın erken kayıt avantajlarından faydalanabilir ve ücretsiz deneyebilirsiniz.

1 Yorum

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz